STŘEŠNÍ OKNA

STŘEŠNÍ OKNA - PRAKTICKÉ RADY


Doporučujeme:

  • Použití vysoko umístěných oken pro dosažení “komínového efektu” (rychlé a účinné větrání) nebo oken naproti sobě (příčné provětrání).
  • Krátké a časté větrání (snížení vlhkosti obsažené ve vzduchu, ale bez zbytečného ochlazení a tím ztráty tepla).
  • Umístění radiátoru přímo pod střešní okno (rovnoměrné ohřívání skla – snížení rizika vzniku kondenzace).
  • Správný tvar ostění kolem okna (v horní části vodorovné, v dolní svislé) aby teplý vzduch mohl rovnoměrně proudit kolem celé plochy skla.
  • Při použití parapetu ponechat mezi parapetem a nadezdívkou mezeru pro proudění vzduchu, na kraji parapetu po celé délce osadit provětrávací mřížku pro přivedení teplého vzduchu ke spodní hraně okna.
  • Použitím předokenních rolet a venkovních markýz efektivněji zabránit přehřívání interiéru v létě a naopak ztrátám tepla v zimě.

Ve snaze zamezit vzniku tepelných ztrát bývá často podceňována nutnost větrat. Nedostatečné větrání má za následek vysokou koncentraci škodlivého CO2, nedostatek kyslíku a vysoký výskyt prachových částic ve vzduchu, které vdechujeme.
Při nedostatečném větrání se v interiéru zvyšuje vlhkost vzduchu způsobená běžnými domácími činnostmi, která může vést ke vzniku plísní a dalších alergenů a také k nežádoucí kondenzaci na oknech.