PRÁVĚ PROVÁDÍME...


REKOSTRUKCE STATKU ZBONÍN ČP.1 - II.etapa

Rekonstrukce RD v Miroticích

Rekonstrukce RD v Ostrovcích

Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti na RD 1345, Na Houpačkách, Písek

Rekonstrukce RD ve Vepicích

Rekonstrukce RD v Semicích

Skladová hala na parc. 300/45, 739/2, 739/8, 739/9, 315/39 k.ú. Semice u Písku - I. etapa 

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU č.p. 21, na p.č.st. 21/2 k.ú. Sedlec u Temelína