PODLAHY


Suché podlahy Rigidur jsou vhodné do všech bytových a občanských staveb s běžným provozem. Používají se v novostavbách i při rekonstrukcích starého bytového fondu. Jsou výhodné zejména pro řešení střešních nástaveb a pro vytvoření obytného podkroví v půdních vestavbách. Rigips podlahy spadají i s daným příslušenstvím do systémového řešení, které poskytují záruky a výhody pro zákazníka.

Sádrovláknitá podlaha Rigidur - typy podlah

Suché podlahy Rigips jsou plovoucí podlahy vytvořené dvěma vzájemně slepenými speciálními deskami. V případě podlahových dílců Rigidur jsou sádrovláknité desky k sobě slepeny již z výroby. Takto vzniklá tuhá deska je oddělena od podkladní konstrukce pružnou mezivrstvou z minerálních vláken, polystyrenu nebo suchého podsypu a od obvodových stěn izolačním okrajovým páskem. Hotová podlaha má potom s ohledem na izolační mezivrstvu vyšší parametry kročejové neprůzvučnosti a tepelného odporu.

Suché podlahy Rigips mohou být dodány jako dílce již z výroby opatřené izolační vrstvou.

V případě zvýšených nároků na tepelně či zvukově izolační vlastnosti podlahy se doporučuje použít samostatné vrstvy polystyrenové izolace. Pro tyto podkladní vrstvy je třeba volit vhodnou kvalitu a tloušťku materiálu s ohledem na projektované zatížení podlahy a hodnotu požadované tepelné či zvukové izolace.

Správná řešení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti

Společnost Rigips provedla v říjnu 2008 akustické zkoušky nových skladeb podlah ze sádrovláknitých desek Rigidur ve zkušebně CSI ve Zlíně. Tyto zkoušky prověřovaly vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost různých sestav podlah Rigidur na vzorovém referenčním dřevěném stropě. Zároveň byly provedeny i mechanické zkoušky, které měřily soustředěné bodové zatížení a plošné rovnoměrné zatížení na 1 m2 podlahy. Výsledky akustických i mechanických zkoušek dosáhly vynikajících hodnot.

Základními výhodami systémů podlah Rigips jsou:

  • nízká hmotnost
  • rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)
  • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
  • snadná opravitelnost povrchů
  • rovinnost konstrukcí
  • neprůzvučnost
  • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
  • splnění požadovaných stavebně-fyzikálních nároků
  • ekonomická efektivita

NAŠI DODAVATELÉ