BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE


Společnost Intesta Vám nabízí rovněž  komplexní řešení zabezpečených prostor systémem suché výstavby nejen v novostavbách, ale i při rekonstrukcích budov, které jsou tak chráněny proti vloupání či násilnému vniknutí. Využíváme technologoe Rigips.

Technologie Rigips pro řešení uceleného systému zabezpečených prostor systémem suché výstavby získala Bronzovou cenu České stavební akademie. 

Ocenění České stavební akademie získala dne 10. 3. 2009 na půdě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2008, která byla vypsána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí spolu s dalšími spoluvypisovateli.

Celé zabezpečené prostory, např. byty, kanceláře, apartmány, části hotelů, pojišťoven, bank atd., jsou vytvořeny kombinací bezpečnostních příček, předstěn, mezistropu a uvnitř přepažovány hybridními konstrukcemi Duragips.

Bezpečnostní konstrukce ze sádrokartonu

Bezpečnostní příčky Rigips
Vycházejí konstrukčně i technologicky ze standardních sádrokartonových konstrukcí Rigips. Bezpečnostní konstrukce zajišťují bezpečnost proti protlačení a proti násilnému vniknutí a mohou být tudíž použity i v chráněných prostorech, jako jsou pojišťovny, banky a pod. Podle ČSN P ENV 1627 jsou certifikované pro bezpečnostní třídy BT 2 a BT 3 a odpovídají požadavkům České pojišťovny pro pojištění bytů. Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena vrstva ocelového pozinkovaného plechu, která je pro vyšší třídu bezpečnosti ještě posílena vloženými tenkostěnnými profily.

Vynikající jsou i stavebně-fyzikální vlastnosti této příčky: požární odolnost je dle konkrétní skladby konstrukce až EI 90 minut. Vzduchová neprůzvučnost dosahuje při tloušťce příčky pouhých 127 mm hodnoty až 61dB, která vysoko překračuje stanovené normové požadavky pro zvukovou ochranu bytů. To nabízí výhodné použití bezpečnostní příčky Rigips i jako tzv. mezibytové příčky.

Montáž smí provádět pouze firma, splňující podmínky certifikátu, která je za tímto účelem speciálně proškolená firmou Rigips.


Bezpečnostní příčky Duragips
Bezpečnostní příčky Duragips vznikají kombinací sádrokartonových a sádrovláknitých desek v plášti s přidanou vrstvou ocelového plechu. Výhodou je dosažení vyšší odolnosti při zatížení rázem než při použití jen sádrokartonových desek. Odtud pramení menší riziko proražení nebo mechanického poškození v exponovaných oblastech. Při relativně nižší plošné hmotnosti vykazují stěny vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než tradiční zděné konstrukce. Tyto stěny mají také vysokou únosnost, snadnější kotvení zavěšovaných břemen a dosahují požární odolnosti až 90 minut.
Kombinované stěny Duragips vyřeší i případy, kdy investorům z různých důvodů vadí „dutý“ zvuk při poklepu na povrch obvyklých sádrokartonových konstrukcí, protože prostě již takto nezní.


Bezpečnostní mezistrop Rigips
Je certifikovaný pro bezpečnostní třídy BT3. Jedná se o samonosnou nenosnou konstrukci stropu nad chráněným prostorem. Maximální rozpon konstrukce je 5 900 mm (při použití profilů UA 100). Strop je možné dodatečně zatížit zavěšenými břemeny (např. svítidla) max. 0,15 kN/m2. Nad bezpečnostním mezistropem je nutno zachovat prostor pro montáž horního opláštění. Doporučená minimální výška 800 mm; menší dutinu je nutno konzultovat s montážní firmou.


Bezpečnostní předstěna spřažená a bezpečnostní předstěna volně stojící
Jsou certifikované pro bezpečnostní třídy BT3. Jedná se o nenosnou stěnu, kterou je možno zabezpečit chráněný prostor dosud ohraničený stěnami bez bezpečnostní kategorizace. Bezpečnostní předstěna je konstrukce, kterou lze montovat pouze z jedné strany. Dle návaznosti na stávající svislou konstrukci může být buď spřažená nebo volně stojící.

NAŠI DODAVATELÉ